یادداشت ها

 • اهداف پانترکیسم

  اهداف قومیت گرایان افراطی

  خبرگزاری آشکار ؛ نخستین سوالی که در برابر فعالیت قومیت گرایان افراطی به ذهن می رسد این است که به راستی این گروه در آذربایجان به دنبال چه هستند و چه اهدافی دارند ؟

 • نگارش آذربایجان

  آذربایجان را درست بنویسید

  خبرگزاری آشکار ؛ صرف نظر از وجه تسمیه واژه «آذربایگان»، املای آن با «ذ» صحیح است. همه مورخین و جغرافی نویسان قرون اولیه اسلامی «آذربایجان» را با رسم الخط عربی با «ذ» و به شکل…

 • انتخابات خانوادگی در باکو

  خبرگزاری آشکار، قبل از برگزاری این رفراندوم دولتمردان جمهور باکو با تبلیغات اغوا کننده نسبت به دوران پسا رفراندوم و امیداوار کردن مردم این کشور به اصلاحات در دستور کار، طوری وانمود می کردندکه انگار…

 • فرهنگ چیست؟

  خبرگزاری آشکار ؛ برخی فرهنگ را مجموعه اعتقادات، ارزش‌ها و اخلاق و رفتارهای متأثر از این سه و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

 • تاریخ حضور ترکان در ایران

  خبرگزاری آشکار ؛ قبل از حضور اعراب در ایران، بخشی از ترکان با دور زدن دریای خزر تا مرزهای شمال غربی ایران- دربند و قفقاز- رسیدند.

 • نحوه ورود سلجوقیان به ایران

  خبرگزاری آشکار ؛ سلجوقیان در اصل غزهای ترکمان بودند که دردوران سامانی در اطراف دریاچه خوارزم (آرال)، سیردریا و آمودریا روزگار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذراندند.

 • قرارداد آخال‌، تجزیه‌ی‌ مناطق‌ خوارزم‌ و فرارود

  جنایت روس ها علیه ایران

  خبرگزاری آشکار ؛ علاوه بر دو قرارداد ننگین گلستان و ترکمانچای، آخال نام قرارداد دیگری میان این دو کشور بود که به دلیل زیاده‌خواهی روس‌ها در شمال شرق مرزهای ایران و در مناطق ازبکستان، ترکمنستان…

صفحه 1 از 3123