ویژه نامه ها

  • روز جهانی زبان مادری

    زبان مادری

    دو سه سالی است دوم اسفند ماه به مناسبت روز زبان مادری برنامه های تدارک واجرا می شود خبرگزاری آشکار سعی دارد تا حقایق پیرامون زبان مادری را بیان کند.