مقالات

 • قوم گرایی
  برگرفته از کتاب "پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان"

  عوامل مؤثر در تحریک مردم به قوم گرایی

  خبرگزاری آشکار ؛ دو عامل مهم توجه به زبان های محلی و توزیع مناسب ثروت در مناطق کم­برخوردار مرزی توسط نظام، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بسياری از توطئه‌های مربوط به قوم­ گرایی در کشور را خنثی سازد.

 • قوم گرایی
  برگرفته از کتاب "پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان"

  آیا اطلاق قوم گرایی به مطالبات مدنی صحیح است؟

  خبرگزاری آشکار ؛ قوم­ گرایی فرایندی است که براساس آن یک قوم، فرهنگ خود را برتر از فرهنگ اقوام دیگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پندارد.

 • هويت ايراني در اشعار استاد شهريار

  خبرگزاری آشکار؛شهريار يكي از شاعران بزرگ ايران همواره با كمك گرفتن از مخزن اندوخته ها ي اجتماعي ، ادبي و فرهنگي خود منشأ شخصيت و هويت ملي خويش را آشكار نموده

 • فردوسي از نگاه شهريار

  خبرگزاری آشکار ؛ شاهنامه به عنوان «حماسه ملي ايران» در هزار توي حيات و انديشه مردم اين سرزمين زندگي مي‌کند و از ديرباز تاکنون در جريان حيات فرهنگي ايرانيان زندگي داشته است.

 • ايران شهريار،شهريار ايران

  خبرگزاری آشکار ؛ به جرأت مي‌توان گفت وطن در انديشه ی استاد شهريار و در وادي شعرهاي او، رنگ و بوي كاملاً اسلامی، شيعي دارد.

 • : آیا زبانی که اکنون در آذربایجان بدان سخن گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود باید از بین برود؟
  برگرفته از کتاب "پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان"

  زبان موجود ترکی آذری باید حفظ و حراست شود

  خبرگزاری آشکار ؛ در خصوص حفظ زبان فعلی آذربایجان باید نکاتی را یادآوری کرد؛ اینکه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نباید زبان موجود با سایر زبانهای ترکی کشورهای همجوار آمیخته شود. این یک اصل در حفظ و حراست از یک…

 • زبان آذری پهلوی
  برگرفته از کتاب "پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان"

  اشتراکات زبان فعلی آذربایجان با آذری پهلوی

  خبرگزاری آشکار ؛ دیدگاه بسیاری از زبانشناسان این واقعیت را ثابت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که لغات بسیاری از زبان فعلی آذربایجان را ریشه آذری پهلوی آنها تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

 • برگرفته از کتاب "پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان آذربایجان"

  آیا زبان آذری شاخه ای از زبان های ایرانی است ؟

  خبرگزاری آشکار ؛ کسروی تبریزی در کتاب «آذری؛ یا زبان باستان آذربایجان» برای اولین بار نظریه آذری بودن زبان باستانی منطقه آذربایجان را مطرح نمود و ترکی بودن آن را رد کرد.

صفحه 1 از 512345