کد خبر: 1894

تاریخ انتشار: 2016/07/19 - 9:55

کودتای ترکیه در قاب کاریکاتور

خبرگزاری آشکار ؛ جمعی از کارتونیست‌های جهان در آثارشان به کودتای نظامی در ترکیه و شکست نظامی کودتاچیان پرداختند.

ارسال دیدگاه