کد خبر: 4111

تاریخ انتشار: 2018/01/24 - 10:50

وزارت کشور با درخواست تجمع احمدی‌نژادی‌ها موافقت کند

خبرگزاری آشکار ،یک نماینده مجلس ششم تأکید کرد: بهتر است با درخواست تجمع اعتراض‌آمیز حامیان احمدی‌نژاد موافقت شود تا ظرفیت این جریان سیاسی به درستی شناخته شود.

خبرگزاری آشکار ،یک نماینده مجلس ششم تأکید کرد: بهتر است با درخواست تجمع اعتراض‌آمیز حامیان احمدی‌نژاد موافقت شود تا ظرفیت این جریان سیاسی به درستی شناخته شود. علی تاجرنیا با اشاره به درخواست حامیان احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمع گفت: معتقد هستم درخصوص نحوه رسیدن به قدرت، باقی ماندن در قدرت و در نحوه مدیریت‌ آقای احمدی‌نژاد و نیروهای نزدیک به ایشان، خطاهای بسیاری وجود دارد و آیندگان مقطعی که وی زمام امور را برعهده داشت، به دلیل انهدام سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی از یاد نمی‌برند. وی با بیان اینکه احمدی‌نژاد و جریان حامی او مانند هر شخص، جریان و گروه دیگری می‌توانند براساس قانون اساسی درخواست برگزاری تجمع را بدهند، اظهار داشت: من فکر می‌کنم بهتر است با این درخواست تجمع اعتراضی موافقت شود تا هم ظرفیت این جریان سیاسی به درستی شناخته شود و هم اگر ما می‌خواهیم آزادی‌های سیاسی در جامعه محترم شمرده شود، باید به این افراد – حتی با وجود آنکه می‌دانیم رفتار سیاسی اخلاقی هم ندارند – مجوز داد و حقشان را به رسمیت شناخت. /ایلنا

ارسال دیدگاه