کد خبر: 4109

تاریخ انتشار: 2018/01/23 - 10:48

نظر یامین پور درباره مصاحبه رشیدپور با رئیس جمهور

خبرگزاری آشکار ،وحید یامین پور در خصوص گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور در توئیتر خود نوشت: حتی اگر گفت وگوی امشب بر اساس سناریو اجرا شده باشد، باز هم برای تلویزیون و فرهنگ سیاسی ما اتفاقی رو به جلو بود. رسانه نباید به روابط عمومی دولت فروکاسته شود. از رشیدپور بابت چند وجب جلو بردن آیین […]

خبرگزاری آشکار ،وحید یامین پور در خصوص گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور در توئیتر خود نوشت: حتی اگر گفت وگوی امشب بر اساس سناریو اجرا شده باشد، باز هم برای تلویزیون و فرهنگ سیاسی ما اتفاقی رو به جلو بود. رسانه نباید به روابط عمومی دولت فروکاسته شود. از رشیدپور بابت چند وجب جلو بردن آیین گفت وگو با رئیس جمهور متشکرم.

ارسال دیدگاه