کد خبر: 2977

تاریخ انتشار: 2017/06/14 - 15:10

مقام اول کشفیات مواد مخدر جهان به یک سازمان ایرانی رسید

خبرگزاری آشکار ،بر اساس تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) گمرک ایران در کشف انواع مواد مخدر رتبه نخست را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری آشکار ، گمرک ایران در مبارزه و کشف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی ، قرص های مخدر و روان گردان ها و پیش سازها بهترین عملکرد را در مقایسه با دیگر گمرکات داشته است .  این در حالی است که کشورهای هنگ کنگ، ژاپن و نیوزلند رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

 بر اساس گزارش ۲۰۱۷ مرکز اطلاعات سازمان جهانی گمرک(RILO) ، گمرک ایران با ۱۷۱ مورد بیشترین تعداد و حجم کشفیات مواد مخدر را در میان سایر کشورها به خود اختصاص داده است.

این مرکز در گزارش خود اعلام کرده است : در حوزه کشفیات مواد مخدر گمرک ایران فقط با ۹۰ مورد کشف انواع حشیش و بذر شاهدانه بیشترین حجم کشفیات را به خود اختصاص داده است و رکورد جدیدی را در میان گمرکات سایر کشورها به لحاظ کشف انواع حشیش و بذر شاهدانه به ثبت رسانده است. متخصصین ژنتیک گیاهی روی گیاه شاهدانه کار ژنتیکی انجام داده اند و در نتیجه از گیاهی که ماده مخدر آن ۶% بود ، گیاه جدیدی تولید کرده اند که ماده مخدر آن ۲۵% است .

رتبه دوم گمرک ایران در مبارزه با تخلفات و قاچاق

مرکز اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO)عملکرد گمرکات در بخش کشف تخلفات و مبارزه با قاچاق سایر کالاها را نیز ارزیابی و اعلام کرده که از این نظر گمرک ایران پس از کشور ژاپن رتبه دوم را کسب کرده است.

این ارزیابی شامل  آخرین روشهای قاچاق و مسیرهای ترانزیت مواد مخدر  و پیش سازها- سوخت- گونه های درحال انقراض -جرائم زیست محیطی- کشفیات مواد نوظهور (NPS )- دارو – کالاهای تقلبی- وسایرموارد مرتبط می شود.

گمرک ایران در حالی رتبه دوم را در مبارزه با تخلفات و قاچاق کالا پس از کشور ژاپن کسب کرده که بیشترین امتیازات کشور ژاپن به فعالیت های گمرک این کشور در حوزه مبارزه با تخلفات و تقلبات مالکیت معنوی(IPR) اختصاص دارد.

مرکز اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) در تحلیل انواع جرائم و قاچاق سازمان یافته به ارائه روندها ،الگوها و موارد  تجارت غیرقانونی در گزارشات خود هم پرداخته است که می تواند به کشورهای عضو در حفظ تجارت قانونمند بین المللی خود کمک شایان توجهی نماید.

مرکز اطلاعات و امنیت منطقه ای سازمان جهانی گمرک موسوم به رایلو درعملیات مشترک منطقه ای علیه جرائم سازمان یافته و زیست محیطی ابتکار عمل  را بدست گرفته وهمه ساله با ارائه عملیاتی از قبیل پروژه ترمیم لایه ازن (Sky Hole) باکنترل ونظارت بر قاچاق وترانزیت مواد مخرب لایه ازن وضایعات خطرزا  -پروژه (Sesha) باهدف حمایت از گونه های ناب ازچوب والوار – پروژه(Crocodile) مبارزه باقاچاق سیگارت ومواد دخانی – پروژه (IRENE) قاچاق اسلحه های کوچک ازطریق پیک سریع وپست – پروژه  ( Smart CAT) و (CAT alyst) قاچاق مواد روان گردان و نوظهور به این مهم می پردازد.

دیدگاه بسته شده است.