کد خبر: 1976

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ - ۸:۴۱

فرهنگ چیست؟

خبرگزاری آشکار ؛ برخی فرهنگ را مجموعه اعتقادات، ارزش‌ها و اخلاق و رفتارهای متأثر از این سه و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

خبرگزاری آشکار

 

شاید بیش از پانصد تعریف از فرهنگ توسط اندیشمندان ارائه شده باشد که تنها برخی از آنها دربرگیرنده کامل مفهوم فرهنگ باشند. «ریموند ویلیامز»(۱) معتقد است که فرهنگ یکی از سه واژه بسیار پیچیده زبان انگلیسی است… این واژه اکنون نقش مهمی در نظریات مختلف روشنفکری و همچنین در نظام های فکری دارد.

برخی فرهنگ را مجموعه اعتقادات، ارزش‌ها و اخلاق و رفتارهای متأثر از این سه و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

در گونه­ای دیگر از تعاریف، آداب و رسوم شالوده اصلی فرهنگ تلقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و صرفاً ظواهر رفتارها، بدون در نظر گرفتن پایه‌های اعتقادی آن، به عنوان فرهنگ یک جامعه معرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

و بالاخره در پاره­ای دیگر از تعاریف، فرهنگ به عنوان «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد» شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. (۲)

امروزه فرهنگ خود موضوع دانشی از دانش‌های امروز بشری است و تمام پیچیدگی‌های علمی در پژوهش آن وجود دارد.

شاید بتوان واژه فرهنگ را تحت عناوینی چون «فرهنگ ملی»، «فرهنگ محلی» و حتی «فرهنگ شخصی» مورد بررسی قرار داد. هر ملتی دارای یک فرهنگ ملی مشترک است. این فرهنگ ملی در مواقعی مختص یک کشور خاص نیست و احتمال دارد کشورهای مختلف یک فرهنگ ملی داشته باشند و یا رگه­ هایی از یک فرهنگ را در فرهنگ‌های دیگر دید. مثلاً فرهنگ ایرانی مختص ملت ایران نبوده و ما در کشورهای دیگری چون عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، ترکمنستان و… می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم مصادیق زیادی از فرهنگ ایرانی را ببینیم.

ارسال دیدگاه