کد خبر: 1979

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ - ۸:۴۵

شاخصه‌های فرهنگ ملی ایرانیان بر اساس چه بنیان هایی تعریف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟

خبرگزاری آشکار ؛ دو بنیان بزرگ تشکیل­ دهنده فرهنگ ملی ایرانیان را باید در “اسلام” و “ایرانیت” جستجو کنیم.

خبرگزاری آشکار

 

وقتی ما فرهنگ را مجموعه اعتقادات، باورها، ارزش های اخلاقی و عاملی که به زندگی انسان معنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تعریف کنیم، دو بنیان بزرگ تشکیل­ دهنده فرهنگ ملی ایرانیان را باید در “اسلام” و “ایرانیت” جستجو کنیم. چون این دو هستند که زیربنای اعتقادات، باورها و ارزش های ایرانی را شکل داده و به آن معنی و مفهوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. آنها از هم جدا نبوده و هیچ­گاه قابل انفکاک نیستند. اسلام را از فرهنگ یک ایرانی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت و در کنار آن ایرانیت را به تنهایی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تنها رکن تشکیل­دهنده فرهنگ ایرانی برشمرد. یک هزار و اندی سال است که این دو باهم و در کنار هم ایرانیان را انسان هایی با فرهنگ والای انسانی به جهان معرفی کرده‌اند.

در اینجا شاید بهتر باشد تا واژه دیگری به نام «هویت» نیز تبیین شود. هویت در لغت به معنی وجود، هستی و ذات معنا شده است. هویت، غالباً به معنای حقیقت شیء یا شخص که صفات جوهری او را در بردارد، به کار می‌رود. یک فرد ممکن است چند هویت داشته باشد؛ مثلاً یک جوان آذری دانشجو، هم هویت آذری بودن دارد، هم هویت یک جوان و هم هویت یک دانشجو و شاید هویت‌های دیگری هم در کنار این سه داشته باشد.

پس به طور کلی این هویت دینی و هویت ایرانیت است که فرهنگ ملی ما را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

ارسال دیدگاه