کد خبر: 953

تاریخ انتشار: 2016/02/22 - 16:00

روز زبان مادری

خبرگزاری آشکار ؛ به گواهی مستندات تاريخی مردم آذربايجان مردمان غيوری در ايمان وعقيده بوده اند و برای حفظ هويت شيعی خود از بذل جان و مال خود هم کوتاهی نکرده اند مردم غيرتمند تبريز علی رغم ترک زبان بودن عثمانی ها جانانه ترين دفاع را برای حفظ تشيع و مکتب سرخ امام حسين(ع) از خود بروز داده اند

به گزارش خبرگزاری آشکار ؛ در تاريخ ايران از گذشته دور تا کنون سه گونه زبان و جود داشته و اکنون هم به حيات خود ادامه می دهد . نخست زبان دينی که زبان دين مبين اسلام عربی است و قران مجيد به آن بوده ونمازها نيز به آن ادا می شود ، زبان همگانی فارسی که وسيله ارتباط اداری ، سياسی ، و اقتصادی و فرهنگی مردم سراسر ايران بوده است ، از سوی ديگر در هريک از نواحی مختلف ايران زبانی محلی رواج داشته ومردم به آن متکلم هستند .هرچند زبان عربی زبان دينی نزد علمای اسلام بوده است با اين حال زبان فارسی و ترکی آذری در آذربايجان در پيوند مستحکم با دين مبين اسلام و مکتب تشيع بوده است

تشکيل دولت ملی صفويه توسط شاه اسماعيل صفوي فرزند غيور ايران و مهمتر از آن رسميت يافتن مذهب شيعه در قلمرو اين دولت ملي ضمن اينكه نقطه‌ي عطف تاريخ جديد ايران است گوياي نقش و جايگاه آذربايجان در شكل‌گيري ايران جديد با هويت متمايز از همسايگان خود بود. اردبيل خواستگاه خاندان شيخ صفي با جلوه‌هاي ايراني و مسجد جامع تبريز محل اعلام رسميت مذهب شيعه در ايران بود. آنچه در آذربايجان تحقق يافت خواست و اراده‌اي تاريخي بود كه براي حفظ و حراست از هويت ايران ضروري مي‌نمود. رسميت تشيع در عصر صفوي حاصل نُه قرن تكاپوي ايرانيان براي يافتن هويتي اصيل در نزديكي به خاندان پيامبر (ص) بود كه از بدو ورود اسلام به ايران گرايش مردم بر سرچشمه‌هاي اصلي وحي و رسالت را مي‌توان مشاهده كرد که درآذربايجان محقق شد اين خطه در تاريخ و فرهنگ ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و هست. نقش آذربايجان در شكل‌گيري هويت شيعی ايران موضوع مهمی است که شايسته بحث و پژوهش بيشتری است

به گواهی مستندات تاريخی مردم آذربايجان مردمان غيوری در ايمان وعقيده بوده اند و برای حفظ هويت شيعی خود از بذل جان و مال خود هم کوتاهی نکرده اند مردم غيرتمند تبريز علی رغم ترک زبان بودن عثمانی ها جانانه ترين دفاع را برای حفظ تشيع و مکتب سرخ امام حسين(ع) از خود بروز داده اند که برگهای زرين تاريخ تشيع در ايران به حساب می آيند . دليل قتل عام و غارت مغول وار تبريز در زمان شاه عباس صفوی توسط ترکان عثمانی چيزی جز اين هويت شيعی نبود.

مردم آذربايجان در طول تاريخ به خوبی اثبات کرده اند مردمی متدين و مذهبی بوده اند ايستادگی آنها در برابر فرقه استالين ساخته پيشه وری کمونيست و قيام عليه کفر و الحاد آنان علی رغم ادعای آذری بودن آنان گواه ديگری از اين هويت اسلامی است وهمچنين همگاهی و همراهی در انقلاب اسلامی به رهبری شهيد آيت الله قاضی طباطبايي و سپس شهيد آيت الله اسد الله مدنی از همين ويزگی نشات گرفته است . حمايت و پشتيباني قاطع علما و روحانيون و وعاظ تبريز و ساير شهرستان‌ها از مراجع و خواست‌هاي آنها سبب شد آذربايجان در حوادث بعدي هم حضور فعالي داشته باشد. از آن جمله در روز دوم فروردين سال 1342 كه مدرسه‌ي فيضيه‌ي قم مورد حمله‌ي نيروهاي رژيم پهلوي قرار گرفت همزمان مدرسه‌ي طالبيه‌ي تبريز كه مراسم سوگواري شهادت امام جعفرصادق برپا بود هم مورد حمله واقع شد و در نتيجه دو نفر نيز به شهادت رسيدند.

قيام 29 بهمن تبريز سومين حلقه مهم تاريخ انقلاب اسلامي ايران در سال 1356 مي‌باشد كه پس از شهادت غريبانه حاج آقا مصطفي خميني و اهانت به حضرت امام (ره) و قيام 19 دي قم اتفاق افتاد. شهيد آيت‌الله سيد محمدعلي قاضي طباطبايي از سال 1341 با شروع نهضت اسلامي اهداف حضرت امام را در آذربايجان دنبال مي‌كرد كه از شاگردان قديمي حضرت امام به حساب مي‌آمد.پس از شها دت غريبانه حاج آقا مصطفي خميني وي نامه تسليت‌آميزي به محضر امام (ره) ارسال داشت. علاوه بر اين مراسم ترحيم شايسته‌اي در تبريز برپا گرديد در اين مراسم سخنراني مهمي ايراد شد كه تأثير مهمي در تحولات بعدي تبريز و آذربايجان در راستاي نهضت اسلامي به ويژه قيام 29 بهمن 1356 در پشتيباني از حضرت امام داشت. اين مراسم بزرگداشت بعد از مراسم‌هاي برگزار شده در قم و تهران مهمترين مراسم ترحيم حاج آقا مصطفي به حساب مي‌آيد. به عبارت ديگر قيام 29 بهمن در دفاع وحمايت از امام خمينی توسط مردم غيور تبريز آفريده شد.

در دوران دفاع مقدس نيز لشگر سرفراز عاشورا با راد مردانی همانند باکری ها، شفيع زاده ها، تجلايي ها، …..در تاريخ پر حماسه دفاع مقدس چنان شور آفرين حماسه ها آفريدند که هر برگش تاريخ سراسر افتخار برای طول تاريخ خواهد ماند .عاشورا يان آذربايجان پيش از عملياتهای اسطوره ای خود با نوحه های سوزناک آذری چنان مست يارخود را در رکاب امام عصر خود آماده جهاد می ديدند .

سکاندار انقلاب شکوهمند و نظام جمهوری اسلامی پس از ارتحال امام خمينی (ره) به دست با کفايت فرزندی فقيه و مبارز از فرزندان غيور آذربايجان از خاندان عالم و مجاهد يعنی آيت الله سيد علی خامنه ای عزيز سپرده شدکه خداوند وجودو رهبری امام گونه اش را خار چشم دشمنان اسلام و قرآن قرار داده است . جالب آن است که بدانيم شهيد شيخ محمد خيابانی شوهر عمه رهبر عزيز انقلاب است و عقد نامه آن شهيد در کتابخانه معظم له موجود است .

دشمنان ايران که از تلاشهای شبانه روزی خود برای شکست انقلاب مردم سرافراز ايران طرفی نبسته اند ابلهانه تصور می نمايد به بهانه روز زبان مادری می توانند رخنه ای در اتحاد و انسجام بین مردم ايران ايجاد نمايند حال آنکه مردم مسلمان آذربايجان بعد از سی و پنج سال از پيروزی انقلاب اسلامی ماهيت گردانندگان جهود و صهيونيست و بهايي شدگان اين سینه چاکان مدعی زبان مادری را شناخته است .

مردم مسلمان آذربايجان خوب می دانند زبان مادری مورد ادعای اين وابستگان سرویس جاسوسی اسراييلی، زبان داشقا باشقای باکويي است.همان دستوری که ابراهيم اف کميسر فرهنگ جعفر باقر اف به جعفر پيشه وری ديکته کرده بود بايستی سخنرانی ها ، شعر ،موسيقی ، تئاتر ، مطالب روزنامه ها در حکومت پوشالی عناصر خون آشام و ماموران امنيتی روس چون غلام يحيي به داشقا باشقا باکويي باشد .

مردم مسلمان آذربايجان به خوبی می دانند که در قلمرو حکومت جمهوری پوشالی آذربايجان حجاب اسلامی در مدارس ممنوع شده است . در حالی که لزگی ها ، گرجی ها ، تات ها ودر اين کشور زندگی می کنند از داشتن يک روزنامه و برنامه راديويي چند دقيقه ای و حتی انتشار يک کتاب به زبان خود محروم هستند . تالشها بزرگترين اقليت در جمهوری آذربايجان از داشتن حداقل حقوق انسانی و فرهنگی محروم هستند . نه روزنامه ای ، نه کتابی ، نه برنامه راديويي و نه برنامه تلويزيونی

اين در حالی است که در ايران طی دو سال گذشته بيش ازهزار جلد کتاب به زبان آذری در استانهای آذری نشين و تهران منتشر گريده ا ست.علاوه بر اين بيش از 20 روزنامه و هفته نامه منتشر می شود که همگی دارای صفحات شعر و ادب آذری بوده و مطالب متنوعی را ارايه می دهند و علاوه بر آن هر روز برنامه های متعدد و متنوعی به زبان مردم آذربايجان از مراکز استانهای آذری نشين توسط صدا و سيما توليد و پخش می گردد .

در جمهوری آذربايجان ساليانه چند جلد کتاب مذهبی مربوط به مردم مسلمان و شيعه چاپ می شود؟

آيا تالشها و تاتها و لزگی ها و گرجی ها هم در جمهوری آذربايجان از چنين امکاناتی برخوردارند ؟

آيا تالشی های مظلوم جمهوری آذربايجان هم حق تکلم به زبان خود را دارند ؟

آیا لزگی های جمهوری آذربایجان از داشتن نشریات مختص به خود وزبان خود محروم نیستند ؟

برچسب ها: ,
ارسال دیدگاه