کد خبر: 2466

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ - ۱۷:۱۸

اسناد سخن می گویند :

پیشینه توسعه طلبی بیگانگان و اشغال آذربایجان

خبرگزاری آشکار ؛ روسیه تزاری در نبردی نابرابر قسمت های زیادی از خاک ایران و ۱۷ شهر ایرانی آران را به اشغال خود درآورد.

خبرگزاری آشکار

روسیه تزاری در نبردی نابرابر قسمت های زیادی از خاک ایران و ۱۷ شهر ایرانی آران را به اشغال خود درآورد.

موقعیت استراتژیک و مهم ایران و اهمیت دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس ، تزارها و بعد از آن کمونیست ها را برای توسعه طلبی در ایران تحریک می کرد و این نشدنی بود جز مداخله نظامی و اشغال آذربایجان  که در جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست.

با پایان جنگ جهانی دوم ارتش سرخ شوروی ایران را تخلیه نکرد و قوای مسلح آن در قزوین مانع از ورود قوای نظامی وانتظامی ایران شدند هدف آنها تجزیه ایران و یا گرفتن امتیاز بزرگی چون نفت شمال ایران بود . این اقدام آنها مقدمه شکل گیری فرقه کمونیستی دموکرات بود .

در سند زیر گو شه ای از زمینه چینی های مأموران امنیتی شوروی دو سال قبل از شکل گیری فرقه روشن می شود:

 

متن سند :

رونوشت …………   شماره ۲۶۲      مورخه ۲۲٫۱۰٫۳

رونوشت نامه سرکنسولگری دولت شاهنشاهی ایران در بادکوبه

سفارت کبرای شاهنشاهی ایران- مسکو

بطوریکه ضمن گزارشهای شماره ۷۸۲ مورخه ۱۳۲۲٫۴٫۶وشماره۲۲۰۶مورخه ۱۳۲۲٫۸٫۲۹بعرض رسانیده است از چندی قبل باینطرف نویسندگان و شعرای آذربایجان شوروی راجع به آذربایجان ایران که آنرا در همه جا (آذربایجان جنوبی ) نامیده اند نغمه هائی سروده و سعی بلیغ دارند که آذربایجان ایران را قسمتی از آذربایجان شوروی نمایش داده و مدلل کنند که آذربایجان ایران را دولتهای سابق ایران استعمار نموده و مستملکه خود قرارداده اند و اهالی آنجا را دعوت بالحاق آذربایجان شوروی مینمایند اخیر هم در شماره ۷و۸ سال۱۹۴۳ مجله در( راه وطن) که به زبان ترکی آذربایجانی طبع می شود مقاله بقلم (اسمعیل حسین اف) منتشر شده که از تاریخ شاه اسمعیل صفوی بحث نموده و او را یک مرد نام آذربایجانی و دولت او را هم دولت صفوی آذربایجان نامیده است .

قسمتهای بر جسته مقاله ترجمه و ضمیمه صفحات مربوطه شده است .مقاله مزبور را آقای مقدم  دبیر کنسولگری مطالعه و ترجمه نموده وگزارشی در این باب داده است که رونوشت گزارش نامبرده و یک جلد از مجله برای فزونی آگاهی به پیوست تقدیم میگردد.رونوشت این گزارش در دو جلد از مجله برای وزارت امور خارجه نیز ارسال گردیده است .

رونوشت با دو جلد مجله برای استحضار وزارت امور خارجه تقدیم میگردد.                                               سر کنسول شاهنشاهی –ح . زندی

ارسال دیدگاه