کد خبر: 3233

تاریخ انتشار: 2017/07/11 - 13:25

رضا محمدی

برنامه‌های فرهنگی ارتش سرخ در سالهای اشغال آذربایجان

خبرگزاری آشکار ، ارتش سرخ بعد از اشغال آذربایجان اقدامات فرهنگی خود را همراه با حضور نظامی آغاز نمود. این نیروها با برنامه‌ریزی مدون سعی کردند افکار و ایده‌های کمونیستی را تبلیغ کنند

 چکیده                                                            

خبرگزاری آشکار ، ارتش سرخ بعد از اشغال آذربایجان اقدامات فرهنگی خود را همراه با حضور نظامی آغاز نمود. این نیروها با برنامه‌ریزی مدون سعی کردند افکار و ایده‌های کمونیستی را تبلیغ نموده و در ترویج فرهنگ و ایدئولوژی سوسیالیستی در آذربایجان و به‌ویژه شهر تبریز بکوشند. هدف اصلی این برنامه‌ریزان، نفوذ زیرزمینی و با صبغه ناسیونالیستی در میان توده مردم بود. بیشتر شعارهای آنان در راستای برقراری عدالت میان همگان و رفع تبعیض، رسمی‌ساختن آموزش به زبان مادری و پیروزیهای ارتش سرخ در جنگ دوم جهانی بود. آنان در این زمینه، اقشار مختلف مردم آذربایجان از جمله دهقانان، کارگران  و لایه‌های تهیدستِ متمایل به اندیشه‌های چپ را مورد خطاب قرار دادند. فعالان فرهنگی ارتش سرخ برای نیل به اهداف خود، اقداماتی از این قبیل: انتشار روزنامه‌ای به نام «وطن یولوندا»، چاپ پوستر و کتاب و اجرای کنسرت و تئاتر به زبان ترکی آذربایجانی انجام دادند. تأسیس شعبه انجمن فرهنگی ایران و شوروی در تبریز به سال 1322 قدم دیگری در همین راستا بود. این انجمن با ارائه خدمات فرهنگی تحت عناوین برگزاری نمایشگاه، تشکیل جلسات ادبی و شب‌نشینی با حضور نویسندگان و هنرپیشگان آذربایجان شوروی و نشر ماهنامه ادبی «شفق» بر فعالیت خود افزود. لازم به ذکر است که این برنامه‌ها با همکاری عناصر وابسته داخلی انجام می‌گرفت.

کلید واژگان: ارتش سرخ، آذربایجان ایران، فرهنگی، کمونیستی، فرقه دموکرات، سالهای اشغال

ارسال دیدگاه