کد خبر: 3235

تاریخ انتشار: 2017/07/11 - 13:26

رویا یوسفی

بررسی علل پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان

خبرگزاری آشکار ، پژوهش حاضر به بررسی علل پیدایش و شکل‌گیری فرقه دموکرات آذربایجان می‌پردازد.

چکیده

خبرگزاری آشکار ، پژوهش حاضر به بررسی علل پیدایش و شکل‌گیری فرقه دموکرات آذربایجان می‌پردازد. هدف از این تحقیق بیان دیدگاههای گوناگون در خصوص ریشه‌های به‌وجودآمدن حکومت محلی فرقه در منطقه آذربایجان می‌باشد. با توجه به این هدف، فرضیه مورد نظر آن است که در پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان و اهداف و اقدامات تجزیه‌طلبانه‌اش، عامل دخالت شوروی، مهم‌ترین نقش را ایفا کرده است. برای سنجش فرضیه فوق، زمینه‌ها و عوامل دخیل در پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: فرقه دموکرات آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی، دولت مرکزی ایران

ارسال دیدگاه