کد خبر: 2426

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ - ۱۶:۱۸

اهداف قومیت گرایان افراطی

خبرگزاری آشکار ؛ نخستین سوالی که در برابر فعالیت قومیت گرایان افراطی به ذهن می رسد این است که به راستی این گروه در آذربایجان به دنبال چه هستند و چه اهدافی دارند ؟

خبرگزاری آشکار

طی سالهای اخیر گروهایی مشخص با امکانات گسترده منادی نژاد پرستی و قومیت گرایی کور ، خواسته هایی را طرح می کنند در بادی امر به نظر می رسد صورت ظاهر برخی از مطالبات به حق برای اهداف مخفی مورد سوء استفاده قرار گرفته و وجود کاستی هایی که به راحتی و برنامه ریزی قابل رفع و ترمیم است بهانه ای برای ادعاهای تجزیه گرایی شده است .

نخستین سوالی که در برابر  فعالیت قومیت گرایان افراطی  به ذهن می رسد این است که به راستی این گروه در آذربایجان به دنبال چه هستند و چه اهدافی دارند ؟

در بررسی عملکرد و اقدامات این جریان مهمترین ویژگی وابستگی آن به بیگانگان است .در دوره ای این وابستگی به بلوک شرق و کمونیسم بود و اکنون به صهیونیسم جهانی. با این حال اهداف و مقاصد روشنی از ایشان وجود دارد که خود هم به آن اذعان دارند این مقاصد فهرست وار به شرح زیر می باشد که هریک از این موارد خود قابل بحث وبررسی جداگانه ای می تواند باشد :

 

  • بین تمامی گروهای تجزیه گرا دشمنی با ایران وایرانی ها به طور عام و به ویژه تشیع به طور خاص به روشنی دیده می شود . این کینه ودشمنی با ایران را در اظهارات صدام که علنی عجم ها یعنی ایرانی ها را دشمن می دانست و خواستار نابودی آن بود و همین طور گروهای وابسته قومیت گرا می بینیم.
  • هدف مهمی که این گروهای تجزیه گرا دنبال می کنند نابودی ایران به عنوان ام القرای اسلامی است . این گروها به واقع بازوی اسرائیل و آمریکا به حساب می آیند و مجری دستورات آنها در رویارویی با ام القرای اسلامی یعنی ایران هستند.
  • از آنجایی که خمیر مایه هویت ایرانی محبت اهل بیت (ع) است مبارزه با اهل بیت و مظاهر آن همانند عزاداری سالار شهیدان ، حجاب اسلامی ، تخریب مساجد و…سرلوحه ایشان است که توسط رژیم صهیونیستی بادکوبه به صراحت اعمال می شود .
  • هدف عمده این گروها باز داشتن دولت از خدمات رسانی به مناطق محروم ودور افتاده و جلوگیری از پیشرفت و آبادانی آذربابجان و ایران است .زیرا با خدماتی که به مناطق محروم طی دوره بعد از انقلاب و رشد رفاه و آبادانی نسبی در این مناطق موجب ناراحتی این گروه می شود .در تبلیغات آنها محرومیت و عقب ماندگی تعمدی آذربایجان توسط فارسها به نمایندگی از دولت و نظام جمهوری اسلامی به فراوانی  تبلیغ و تکرار می شود .
  • فراری دادن سرمایه ها ی مادی و معنوی از آذربایجان هدف دیگر این جریان است .چنین اتفاقی در دوره جنگ جهانی دوم و سلطه ارتش سرخ شوروی بر آذربایجان روی داد و موجب بروز قحطی و مرگ ومیر عده زیادی از مردم آذربایجان در سال ۱۳۲۶شمسی شد . از یک طرفت تجار و صاحبان ثروت از ترس جان به تهران متواری شدند و املاک آنها ویران وبه غارت عوامل شوروی رفت . از سوی دیگر هنگام فرارعوامل فرقه در۲۱آذر سال ۱۳۲۵تمام اموال و احشام مردم آذربایجان را به شوروی بردند و پس از فرقه مردم با وضعیت بحرانی روبرو شدند .

طرح مباحث افراطی در مورد مردم غیر آذری زبان از یک سو به فرار سرمایگزاران در آذربایجان منجر می شود و از سوی دیگر نخبگان محلی مجبور به خروج از محل می شوند.

  • ایجاد دشمنی بین احاد ملت ایران که در هر منطقه با زبانی متکلم هستند از یک سو و بین مردم مناطق مختلف با حکومت که به نظر آنها فارس ها ی خون آشام،هدف دیگرشان است.تجربه استعماری انگلیس پیر و دست پروردگان صهیونیست آن این است که برای نابودی یک ملت بایستی بین ایشان اختلاف انداخت و پس از چند دستگی همه را نابود کرد . سیاست اختلاف بینداز و حکومت کن مهمترین شیوه انگلیس در مستعمرات خود مثل هند بوده است .

۷ ـ این گروهای تجزیه گرا دشمنی خاصی با  زبان فارسی به عنوان زبان هویت شیعی در دارند یکی از سردمداران فکر ی این جریان تنفر و نفرت خود از زبان فارسی رادر مصاحبه ای که  با یک نشریه دانشجویی کرده  چنین بیان می کند”زبان فارسی برای من ، خانواده ام و محله و شهرم تحمیلی و زورکی بود ما هیچ کدام  عواطف واحساسات خود را به این زبان بیان نمی کردیم فارسی برای ما صدای تازیانه و صدای ترکه های معلم و ناظم بود گرچه من شاید نخوردم ، اما همیشه ترس آن را در دلم داشتم ” (مصاحبه با ح.ص.) [۱] و منظور آنها از ترویج زبان مادری که با زبان گفتار مردم آذربایجان متفاوت است ترویج عقاید جاهلی نژاد پرستی و سومر پرستی است.

  • استقرار نظام لاییک از اهداف عمده این گروها به تبع وابستگی آنها به بیگانگان است از قبل این خواسته برخورداری از آزادی های غربی همانند چیزی که در رژیم بادکوبه دیده می شود و مسابقات مبتذل یوروویژن یکی از مصادیق آن است مورد تقاضا و میل آنهاست.در حالی این مسابقه مبتذل قرار است برگزار شودو هم جنس بازان در خیابانهای بادکوبه آزادانه رژه بروند که مردم شیعه آن کشور از حداقل آزادی برای انجام مناسک مذهبی محروم هستند .

[۱] . سایت دوزگون

ارسال دیدگاه